โรงงานผลิตน้ำสามเสน4 (SS) 
คุณภาพน้ำทุกสถานี
   วันที่ 11/1/2559   เวลาปรับปรุงค่าล่าสุด 10:07:42   ( เปลี่ยนแปลงค่าทุก 10 วินาที )

  Refresh Page
xx.xx  = คลอรีนอิสระคงเหลือ (mg/l)
xx.xx  = ความขุ่น (NTU)   **  ADSL
 =  Comunication Failed

error  error
error  error
error  error
error  error
error  error
error  error
error  error
error  error
error  error
error  error
error  error
error  error
error  error
error  error
error  error
error  error
error  error
error   error
error  error
0.79  0.01
1.21  0.01
0.89  0.25
 สำนักงานประปาสาขานนทบุรี  
สำนักงานประปาสาขาพญาไท 
สำนักงานประปาสาขามีนบุรี  
 สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท 
สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ  
สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ 
สถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษม (PK) 
สถานีสูบจ่ายน้ำท่าพระ (TP)   ** 
สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ (RB) 
สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี (LP)   ** 
สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว (LA) 
 สถานีสูบจ่ายน้ำคลองเตย (KT)   ** 
สถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง (SR)   ** 
สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี (BP)   ** 
สถานีสูบจ่ายน้ำลาดกระบัง (LK)   ** 
สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี (MB)   ** 
สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 3 (TR3)  
สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 2 (TR2)  
สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 1 (TR1)  
สถานีสูบส่งน้ำมหาสวัสดิ์ (MST) 
สถานีสูบจ่ายน้ำมหาสวัสดิ์ (MSD) 
ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาระยะไกลของการประปานครหลวง (กปน.) เป็นเว็บไซด์แห่งแรกของโลกที่แสดงผลคุณภาพน้ำประปาแบบเป็นปัจจุบัน
 Thai   English
Tap Water Quality-Target